[1]
Shehu, H. 2023. Do të hartohet një fjalor i madh i gjuhës Shqipe. Studime Filologjike. 75, 3-4 (Jun. 2023), 113–118.