[1]
Omari , A. 2023. Dhori Qirjazi, "Bleta Shqyptare", botim anastatik me një studim hyrës. Studime Filologjike. 75, 3-4 (Jun. 2023), 161–166.