[1]
Jokl, N. and Çabej, E. 2023. Disa fjalë të Shqipes si dëshmi të historisë së kulturës Shqiptare. Studime Filologjike. 18, 3 (Jun. 2023), 3–13. DOI:https://doi.org/10.62006/sf.v18i3.1116.