[1]
Çabej, E. 2023. Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XV: N. Studime Filologjike. 18, 4 (Jun. 2023), 81–115.