[1]
Myderrizi, O. 2023. Fjalori Shqip-Turqisht i Hafiz Ali Ulqinakut. Studime Filologjike. 19, 3 (Jun. 2023), 155–188.