[1]
Myderrizi, O. 2023. Fjalori Shqip-Turqisht i Hafiz Ali Ulqinakut. Studime Filologjike. 19, 4 (Jun. 2023), 141–170.