(1)
Svane , G. Si Të Lexojmë veprën E Budit “Speculum Confessionis”?. StudFil 2023, 75, 5-34.