(1)
Plangarica , T. ‘Prologu’ I këngëtores arbëreshe I F. A. Santorit, I Shqyrtuar përmes Prurjeve Teorike Dhe Koncepteve Të përpunuara Në analizën E Diskursit Dhe pragmatikën Letrare. StudFil 2023, 75, 35-60.