(1)
Kodra , K. Evolucioni I Mesazhit Dhe I formës Në Krijimet Rinore Të De Radës Deri Te “Këngët E Milosaos.” StudFil 2023, 75, 61-80.