(1)
Leka, A. Poezia-Miniaturë Në gjuhën Shqipe Dhe Shkurtimat E Xhevahir Spahiut. StudFil 2023, 75, 81-112.