(1)
Shehu, H. Do Të Hartohet Një Fjalor I Madh I gjuhës Shqipe. StudFil 2023, 75, 113-118.