(1)
Omari , A. Dhori Qirjazi, "Bleta Shqyptare", Botim Anastatik Me Një Studim hyrës. StudFil 2023, 75, 161-166.