(1)
Toska, T.; Karaj , E. Simpoziumi Shkencor “Aleksandër Xhuvani Në Leksikografinë Shqiptare.” StudFil 2023, 75, 167-170.