(1)
Jokl, N.; Çabej, E. Disa Fjalë Të Shqipes Si dëshmi Të Historisë Së kulturës Shqiptare. StudFil 2023, 18, 3-13.