(1)
Çabej, E. Studime Rreth Etimologjisë Së gjuhës Shqipe XV: N. StudFil 2023, 18, 81-115.