(1)
Myderrizi, O. Fjalori Shqip-Turqisht I Hafiz Ali Ulqinakut. StudFil 2023, 19, 141-170.