Svane , G. (2023). Si të lexojmë veprën e Budit “Speculum Confessionis”?. Studime Filologjike, 75(3-4), 5–34. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1103