Plangarica , T. (2023). ‘Prologu’ i këngëtores arbëreshe I F. A. Santorit, i shqyrtuar përmes prurjeve teorike dhe koncepteve të përpunuara në analizën e diskursit dhe pragmatikën letrare. Studime Filologjike, 75(3-4), 35–60. https://doi.org/10.62006/sf.v75i3-4.1104