Kodra , K. (2023). Evolucioni i mesazhit dhe i formës në krijimet rinore të De Radës deri te “Këngët e Milosaos”. Studime Filologjike, 75(3-4), 61–80. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1105