Leka, A. (2023). Poezia-miniaturë në gjuhën Shqipe dhe shkurtimat e Xhevahir Spahiut. Studime Filologjike, 75(3-4), 81–112. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1106