Shehu, H. (2023). Do të hartohet një fjalor i madh i gjuhës Shqipe. Studime Filologjike, 75(3-4), 113–118. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1107