Leka, T. (2023). E folmja e Kudhësit. Studime Filologjike, 75(3-4), 119–160. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1108