Omari , A. (2023). Dhori Qirjazi, "Bleta Shqyptare", botim anastatik me një studim hyrës. Studime Filologjike, 75(3-4), 161–166. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1109