Toska, T., & Karaj , E. (2023). Simpoziumi shkencor “Aleksandër Xhuvani në leksikografinë Shqiptare”. Studime Filologjike, 75(3-4), 167–170. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1110