Jokl, N., & Çabej, E. (2023). Disa fjalë të Shqipes si dëshmi të historisë së kulturës Shqiptare. Studime Filologjike, 18(3), 3–13. https://doi.org/10.62006/sf.v18i3.1116