Lloshi , X. (2023). Vëzhgime mbi homonimet në gjuhën Shqipe. Studime Filologjike, 18(2), 45–68. https://doi.org/10.62006/sf.v18i2.1230