Çabej, E. (2023). Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XV: N. Studime Filologjike, 18(4), 81–115. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1245