Myderrizi, O. (2023). Fjalori Shqip-Turqisht i Hafiz Ali Ulqinakut. Studime Filologjike, 19(3), 155–188. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1959