Myderrizi, O. (2023). Fjalori Shqip-Turqisht i Hafiz Ali Ulqinakut. Studime Filologjike, 19(4), 141–170. Retrieved from https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1966