TOSKA, T.; KARAJ , E. Simpoziumi shkencor “Aleksandër Xhuvani në leksikografinë Shqiptare”. Studime Filologjike, [S. l.], v. 75, n. 3-4, p. 167–170, 2023. Disponível em: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1110. Acesso em: 9 dec. 2023.