JOKL, N.; ÇABEJ, E. Disa fjalë të Shqipes si dëshmi të historisë së kulturës Shqiptare. Studime Filologjike, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 3–13, 2023. DOI: 10.62006/sf.v18i3.1116. Disponível em: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1116. Acesso em: 28 feb. 2024.