Svane , Gunnar. 2023. “Si Të Lexojmë veprën E Budit ‘Speculum Confessionis’?”. Studime Filologjike 75 (3-4):5-34. https://doi.org/10.62006/sf.v75i3-4.1103.