Svane , Gunnar. 2023. “Si Të Lexojmë veprën E Budit ‘Speculum Confessionis’?”. Studime Filologjike 75 (3-4):5-34. https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1103.