Plangarica , Tomorr. 2023. “‘Prologu’ I këngëtores arbëreshe I F. A. Santorit, I Shqyrtuar përmes Prurjeve Teorike Dhe Koncepteve Të përpunuara Në analizën E Diskursit Dhe pragmatikën Letrare”. Studime Filologjike 75 (3-4):35-60. https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1104.