Leka, Arian. 2023. “Poezia-Miniaturë Në gjuhën Shqipe Dhe Shkurtimat E Xhevahir Spahiut”. Studime Filologjike 75 (3-4):81-112. https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1106.