Leka, Thoma. 2023. “E Folmja E Kudhësit”. Studime Filologjike 75 (3-4):119-60. https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1108.