Omari , Anila. 2023. “Dhori Qirjazi, ‘Bleta Shqyptare’, Botim Anastatik Me Një Studim hyrës”. Studime Filologjike 75 (3-4):161-66. https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1109.