Toska, Teuta, and Engjëllushe Karaj. 2023. “Simpoziumi Shkencor ‘Aleksandër Xhuvani Në Leksikografinë Shqiptare’”. Studime Filologjike 75 (3-4):167-70. https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1110.