Jokl, Nobert, and Eqrem Çabej. 2023. “Disa Fjalë Të Shqipes Si dëshmi Të Historisë Së kulturës Shqiptare”. Studime Filologjike 18 (3):3-13. https://doi.org/10.62006/sf.v18i3.1116.