Myderrizi, Osman. 2023. “Fjalori Shqip-Turqisht I Hafiz Ali Ulqinakut”. Studime Filologjike 19 (3):155-88. https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1959.