Svane , G. (2023) “Si të lexojmë veprën e Budit ‘Speculum Confessionis’?”, Studime Filologjike, 75(3-4), pp. 5–34. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1103 (Accessed: 9 December 2023).