Plangarica , T. (2023) “‘Prologu’ i këngëtores arbëreshe I F. A. Santorit, i shqyrtuar përmes prurjeve teorike dhe koncepteve të përpunuara në analizën e diskursit dhe pragmatikën letrare”, Studime Filologjike, 75(3-4), pp. 35–60. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1104 (Accessed: 4 December 2023).