Kodra , K. (2023) “Evolucioni i mesazhit dhe i formës në krijimet rinore të De Radës deri te ‘Këngët e Milosaos’”, Studime Filologjike, 75(3-4), pp. 61–80. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1105 (Accessed: 9 December 2023).