Leka, A. (2023) “Poezia-miniaturë në gjuhën Shqipe dhe shkurtimat e Xhevahir Spahiut”, Studime Filologjike, 75(3-4), pp. 81–112. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1106 (Accessed: 4 December 2023).