Shehu, H. (2023) “Do të hartohet një fjalor i madh i gjuhës Shqipe”, Studime Filologjike, 75(3-4), pp. 113–118. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1107 (Accessed: 9 December 2023).