Leka, T. (2023) “E folmja e Kudhësit”, Studime Filologjike, 75(3-4), pp. 119–160. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1108 (Accessed: 9 December 2023).