Omari , A. (2023) “Dhori Qirjazi, ‘Bleta Shqyptare’, botim anastatik me një studim hyrës”, Studime Filologjike, 75(3-4), pp. 161–166. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1109 (Accessed: 11 December 2023).