Toska, T. and Karaj , E. (2023) “Simpoziumi shkencor ‘Aleksandër Xhuvani në leksikografinë Shqiptare’”, Studime Filologjike, 75(3-4), pp. 167–170. doi: 10.62006/sf.v75i3-4.1110.