Toska, T. and Karaj , E. (2023) “Simpoziumi shkencor ‘Aleksandër Xhuvani në leksikografinë Shqiptare’”, Studime Filologjike, 75(3-4), pp. 167–170. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1110 (Accessed: 9 December 2023).