Jokl, N. and Çabej, E. (2023) “Disa fjalë të Shqipes si dëshmi të historisë së kulturës Shqiptare”, Studime Filologjike, 18(3), pp. 3–13. doi: 10.62006/sf.v18i3.1116.