Lloshi , X. (2023) “Vëzhgime mbi homonimet në gjuhën Shqipe”, Studime Filologjike, 18(2), pp. 45–68. doi: 10.62006/sf.v18i2.1230.