Çabej, E. (2023) “Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XV: N”, Studime Filologjike, 18(4), pp. 81–115. Available at: https://albanica.al/studime_filologjike/article/view/1245 (Accessed: 9 December 2023).