Çabej, E. (2023) “Studime rreth etimologjisë së gjuhës Shqipe XV: N”, Studime Filologjike, 18(4), pp. 81–115. doi: 10.62006/sf.v18i4.1245.